Výkup nemovitostí

Nemáte čas nebo nechcete čekat až se Vaše nemovitost prodá? Žádný problém! Peníze za Váš byt, rodinný dům, pozemek, chatu, chalupu, komerční objekt či podíl na vlastnictví jsem schopen vyplatit do 24 hodin! Je Vaše nemovitost zatížena dluhem nebo postihnuta exekucí? Žádný problém! Individuálně vyhodnotím Vaši situaci a navrhnu nejvhodnější řešení. Vykupuji i nemovitosti zatížené dluhy nebo exekucí. Navíc zajišťuji jednání se všemi úřady a věřitely. Postarám se o právní servis, vypracování smluv, zajištění znaleckých posudků, zajištění průkazu energetické náročnosti budov(PENB). Vše vyřeším za Vás, věcně, bez průtahů a hlavně lidsky!

Co udělat pro to, abyste dostal/a své peníze do 24 hodin?

Stačí mě kontaktovat na telefonním čísle +420 739 093 739, nebo na e-mailu vicek@vicekreality.cz a domluvit si se mnou nezávaznou konzultaci Vašeho případu.

Kolik Vás to bude stát?

Nepožaduji po Vás žádné poplatky. Veškeré náklady, které se pojí s výkupem Vaší nemovitosti, hradím já.

V případě, že budete chtít výkup nemovitosti urychlit, připravte si následující dokumenty:

  • Výpis z katastru nemovitostí a snímek z katastrální mapy
  • Veškerou dostupnou technickou dokumentaci, například plánek bytu atd..
  • Nabývací titul – kupní, nebo darovací smlouva či rozsudek o dědictví
  • V případě, že na nemovitosti vázne jakékoliv omezení vlastnického práva, např. exekuce, zástavní smlouva, věcné břemeno, tak si připravte jednotlivé listiny. Exekuční příkazy a zástavní smlouvy atd..