Komplexní služby

Stěžejními službami, které nabízím jsou: prodej, koupě a pronájem nemovitostí s veškerým právním servisem.

Mezi mé další služby patří:

výkup nemovitostí za hotové (varianta vhodná pro všechny, kteří chtějí získat peníze z prodeje již do 24 hodin)

odhad tržní ceny nemovitosti. Tyto odhady se používají např. pro dědická řízení, určení tržceny nemovitostí, aj..

Spolupracuji s renomovanou advokátní kanceláří se sídlem v Českých Budějovicích, která pro mě zajišťuje zejména:

kupní smlouvy

provedení úschov peněžních prostředků a listin

vklad na katastrální úřad

Ve spolupráci zajišťuji vypracování Průkazu energetické náročnosti budovy známé pod zkratkou PENB. PENB je potřeba mít před zadáním nemovitosti k prodeji nebo k pronájmu.

Zajišťuji znalecké posudky vypracované Znaleckým ústavem opatřené kulatým razítkem od soudního znalce. Tyto posudky lze použít při styku s úřady, bankami, soudy, při vyřizování dědictví, společného jmění manželů, exekuce, určení obvyklého nájemného a v dalších případech.

Ve spolupráci se společností, která zajišťuje finanční poradenství, jsem schopen nabídnout co nejvýhodnější podmínky při pořizování nového bydlení pomocí úvěru.

Zajistím kompletní stěhování bytů a domů.